SOITA JA KYSY LISÄÄ: 050 2733

Pidäthän huolta, että matkavakuutuksesi on kunnossa!

 


MATKA-RASILA OY:N LISÄEHDOT / PERUUTUSEHDOT

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ: CWT Kaleva Travel 

MATKAEHDOT
Matkat ovat räätälöityjä. Varaukset perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojen hinnat ja sisältö perustuvat matkaohjelmissa mainittuihin tietoihin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan.

MATKAVARAUS JA ENNAKKOMAKSU
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkaohjelman sisältöön ennen maksujen suorittamista. Sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa ennakkomaksun. Ennakkomaksu Euroopan matkoilla on 400 EUR/henkilö. Ennakkomaksu erääntyy 7 vrk varauksesta ja loppusuoritus on 6 viikkoa ennen matkan alkua.

PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka ilman erityistä syytä seuraavin ehdoin: Peruutus tulee voimaan sillä hetkellä, kun tieto siitä tulee toimistoomme. Palvelumaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä.

Peruutusehdot:
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin: - jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut 100 euroa/henkilö. - 59 vrk – 36 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset. - 35 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50% matkan hinnasta. - 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina 95% matkanhinnasta.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Lisäksi perimme aina etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on Rasilalla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista CWT Kaleva Travelilla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). CWT Kaleva Travel ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 100 EUR/henkilö sekä lentoyhtiöiden CWT Kaleva Travelilta perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

MUUTOKSET JA MATKASOPIMUKSEN LUOVUTUS
Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkan kohdetta, hotellia tai lähtö/paluupäivää tai luovuttaa matkasopimuksen toiselle, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa muutoksesta tai luovutuksesta aiheutuneet todelliset kulut ja lisäksi toimistokulut 150 EUR/henkilö. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia. Lentolippuun tulostuu laskun mukainen nimi, joten pyydämme ystävällisesti tarkistamaan viimeistään loppumaksun yhteydessä, että nimenne on kirjoitettu oikein.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI

Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan tilille.

MATKATAVARAT
Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

VAKUUTUKSET
Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

PASSI, VIISUMI JA ROKOTUKSET
Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista, ellei toisin ole sovittu. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. YKSITTÄISET LENNOT, MAJOITUS- JA KULJETUSJÄRJESTELYT CWT Kaleva Travelin myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei liity muita palveluita, ei sovelleta valmismatkalain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä tapauksissa CWT Kaleva Travel toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.

LISÄPALVELUT
Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Lisäpalvelujen varauksista peritään voimassaolevat palvelumaksut.

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista.

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUS ILMOITTAA VIRHEESTÄ
Virheestä , joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. Korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 21 vrk kuluttua matkan päättymisestä.

OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmanmuutoksiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen


 
Matka-Rasila Oy / VOYAGE ELEGANTISTI EUROOPPAAN | Kauriintie 4 F 50, 00740 Helsinki | GSM: 050 2733 | tarja@rasila.fi Rasilan FACEBOOK-sivuille...